HP Aruba NTP Tijd instellen

Wanneer je van een HP Aruba 2530 switch de tijdinstellingen wilt instellen, volg de aanwijzingen van onderstaande link: https://community.spiceworks.com/how_to/133260-setting-up-ntp-on-hp-aruba-switches

Lees meer

Waarschuwing valse COVID-19 email nieuwsberichten

PAS OP! Wees bewust van het feit dat spammers juist in deze tijd extra actief zijn met het verspreiden van emailberichten met daarin een verwijzing naar nieuws over het Covid-19 virus. Bekijk een onverwacht of verdacht bericht nauwkeurig. Verwijder het bericht bij twijfel. Klik nooit op de in de emailberichten opgenomen hyperlinks. Je computer kan dan mogelijk worden geïnfecteerd met malware zoals ransomware, wat als gevolg heeft dat al je bestanden versleuteld worden. Je merkt dat vaak niet direct omdat dit proces op de achtergrond wordt uitgevoerd. Ontsleutelen van je bestanden is zeer waarschijnlijk niet meer mogelijk.